Κώδικας Συμπεριφοράς Συνεδρίου

Απαιτείται από όλους τους συμμετέχοντες, ομιλητές, χορηγούς και εθελοντές στο συνέδριο να αποδέχονται τον ακόλουθο κώδικα συμπεριφοράς. Οι διοργανωτές θα επιβάλλουν τον κώδικα καθ'όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Περιμένουμε τη συνεργασία από όλους τους συμμετέχοντες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους.

Η Σύντομη Εκδοχή

Το συνέδριό μας σκοπεύει να παρέχει μια εμπειρία χωρίς παρενόχληση για όλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας σεξουαλικών προτιμήσεων, αναπηρίας, εξωτερικής εμφάνισης, σωματότυπου, ράτσας ή πίστης. Δεν ανεχόμαστε την παρενόχληση καμίας μορφής των συμμετεχόντων στο συνέδριο. Χυδαία γλώσσα ή εικόνες δεν αρμόζουν σε καμία έκφανση του συνεδρίου συμπεριλαμβανομένων ομιλιών, εργαστηρίων, parties, Twitter και λοιπών διαδικτυακών μέσων. Συμμετέχοντες που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες ενδέχεται να έχουν κυρώσεις ή να αποχωρήσουν δια της βίας χωρίς να τους επιστραφούν τα χρήματα και αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών.

Η Λιγότερο Σύντομη Εκδοχή

Παρενόχληση αποτελούν τα επιθετικά λεκτικά σχόλια σχετικά με το φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία, εξωτερική εμφάνιση, σωματότυπο, ράτσα, πίστη, οι σεξουαλικές εικόνες σε δημόσιους χώρους, ο σκόπιμος εκφοβισμός, καταδίωξη, παρακολούθηση, παρενοχλητική φωτογράφηση ή κινηματογράφηση, διαρκής αναστάτωση των ομιλιών ή άλλων εκδηλώσεων, η αναρμόζουσα σωματική επαφή και η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή.

Οι συμμετέχοντες στους οποίους θα ζητηθεί να σταματήσουν κάθε παρενοχλητική συμπεριφορά ανεμένονται να συμμορφωθούν αμέσως.

Οι χορηγοί επίσης υπόκεινται στην αντι-παρενοχλητική πολιτική της διοργάνωσης. Συγκριμένα, οι χορηγοί θα πρέπει να αποφύγουν σεξουαλικές εικόνες, δραστηριότητες ή άλλο υλικό. Το προσωπικό των περιπτέρων (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) δεν πρέπει να φορά σεξουαλικό ρουχισμό/στολές/κουστούμια ή να δημιουργεί με άλλο τρόπο σεξουαλικό περιβάλλον.

Αν κάποιος συμμετέχων παρουσιάσει παρενοχλητική συμπεριφορά, οι διοργανωτές ενδέχεται να δράσουν με τον τρόπο που κρίνουν απαραίτητο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι η προειδοποίηση του επιτιθέμενου ή η αποβολή του από το συνέδριο χωρίς αποζημίωση.

Αν παρενοχληθείτε, παρατηρήσετε κάποιον να παρενοχλείται ή έχετε κάποια άλλη ανησυχία, παρακαλώ απευθυνθείτε σε κάποιο μέλος του προσωπικού του συνεδρίου άμεσως. Το προσωπικό του συνεδρίου είναι αναγνωρίσιμο από τα μπλουζάκια του φέρουν την επωνυμία του συνεδρίου.

Το προσωπικό του συνεδρίου με ευχαρίστηση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν με την ασφάλεια του ξενοδοχείου/τόπου διεξαγωγής ή τις τοπικές αρχές, θα παρέχουν συνοδεία ή με άλλο τρόπο θα παρέχουν βοήθεια σε όσους αντιμετωπίζουν παρενόχληση ώστε να αισθανθούν ασφαλεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Εκτιμούμε την συμμετοχή σας.

Προσδωκούμε από τους συμμετέχοντες την τήρηση αυτών των κανόνων κατά το συνέδριο και τα εργαστήρια αλλά και τα σχετικά με το συνέδριο κοινωνικά δρώμενα.